Business Gets Social е локално продължение на приключилата през месец януари конференция в областта на корпоративните решения за работа в екип и комуникации - Lotusphere.

Искате да научите защо компаниите, които са поели по пътя на корпоративния социален софтуер са успешни? Искате да се запознаете с предимствата на социалните инструменти и да разберете как можете значително да подобрите бизнес резултатите? Научете как...

Кой трябва да присъства?

Защо да участвате?


Организатор: Партньори:

С медийната подкрепа на:

           


IBM Social Business партньорска програма и Академична инициатива.

IBM подпомага в усвояването на социалния бизнес (Social Business) с партньорски и образователна академични инициативи.

На Lotusphere 2011 IBM анонсира нови “social” бизнес партньорски програми и стимули. В допълнение бяха обявени и нови академични програми и инициативи, които помагат на студентите да се подготвят за професиите на бъдещето, използвайки социални бизнес умения.

Социалният бизнес има важна роля в изграждането на т.нар. Smarter Planet, каза Санди Картър, Вицепрезидент, Продажби на решения за съвместна работа в световен план, IBM. „Нашите партньори и общности от програмисти, заедно с бъдещата работна сила са от ключово значение за успеха на клиентите.” За да помогне подготовката на бъдещата работна сила за новата ера на социалния бизнес, IBM предоставя безплатни курсове за корпоративен социален бизнес на повече от 30 000 преподаватели в 6000 университети по цял свят, участващи в Академичната инициатива на IBM. Курсовете ще представят на студентите технологиите за социален бизнес на IBM, които им помагат да научат повече за нуждите от социален бизнес и ползите от организационната промяна.

IBM “social” бизнес партньорски програми включват:

  • Social Business оторизация. Бизнес партньорите, които демонстрират специални умения в „social business”, ще получат допълнителни търговски стимули.
  • Оторизиран достъп до ресурси и стимули по индустрии. Бизнес партньорите с оторизация за специални индустрии ще получат както търговски стимули, така и достъп до специфични за индустрията ресурси като IBM Cognos Dashboards, IBM Connections уиджети, средства за проучване и анализ на уеб трафика и др.
  • Нови търговски инструменти за представяне предимствата, възможностите и ROI на social business. Това включва готови демонстрации, презентации, търговски материали.
  • Обучение за бизнес партньорите – програмиране, настройка, интеграция, внедряване на Social Business решенията. Техническите обучения са безплатни и достъпни в 38 IBM Innovation Centers по света или чрез онлайн сесии.
  • Маркетинг и търговски материали за над 35 софтуерни решения в помощ на сделките под $50,000.