Business Gets Social е локално продължение на приключилата през месец януари конференция в областта на корпоративните решения за работа в екип и комуникации - Lotusphere.

Искате да научите защо компаниите, които са поели по пътя на корпоративния социален софтуер са успешни? Искате да се запознаете с предимствата на социалните инструменти и да разберете как можете значително да подобрите бизнес резултатите? Научете как...

Кой трябва да присъства?

Защо да участвате?


Организатор: Партньори:

С медийната подкрепа на:

           


Програмата Business Gets Social 2012


13:30 - 14:00

Регистрация


14:00 -

Откриване

14:30 - 10:25

Приветствие към участниците от Гост лектор

10:25 - 11:10

Key Session 1:


Кафе пауза

11:10 - 11:40

Key Session 2:

17:30 -

Закриване.

17:30 - 19:00

КОКТЕЙЛ


*IBS Bulgaria запазва правото си за промени в програмата.