Business Gets Social е локално продължение на приключилата през месец януари конференция в областта на корпоративните решения за работа в екип и комуникации - Lotusphere.

Искате да научите защо компаниите, които са поели по пътя на корпоративния социален софтуер са успешни? Искате да се запознаете с предимствата на социалните инструменти и да разберете как можете значително да подобрите бизнес резултатите? Научете как...

Кой трябва да присъства?

Защо да участвате?


Организатор: Партньори:

С медийната подкрепа на:

           


7 дни до Lotusphere!

<h3>Get Social. Do Business.</h3>

<p/>
<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="560" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/MVwuz0fXChU" frameborder="0" allowFullScreen></iframe>

Колегите от IBM все още не споделят какви ще бъдат основните акценти, но едно е ясно - една от основните теми ще бъде социалният софтуер - Get Social. Achieve breakthrough results. Доста голяма част от презентациите ще бъдат именно на тази тема. Една част са посветени на основните бизнес проблеми, които социалният софтуер решава, друга част - кои са продуктите и как помагат на бизнеса - IBM Lotus Connections, IBM Lotus Quickr, IBM WebSphere Portal.

Социалният софтуер променя бизнеса.
Новото поколение, новите тенденции в споделянето и управлението на информация и знание, мобилната работна сила, географски разпръснатите екипи са причините водещи компании все повече и повече да се обръщат към социалния софтуер за бизнеса.

Цифрите го потвърждават:

  • "Само 44% от служителите в компанията могат да намерят файл, който търсят в самата организация за разлика от 86% потребители, които го търсят в интернет." - Forrester
  • На ден ръководителите губят 2 часа в търсене на информация, а 50% от намерената, не носи никаква стойност. 20% от служителите, т.е. т.нар.
  • Knowledge workers прекарват 30% от деня в търсене на информация.
  • Това дали служителите ще работят продуктивно в екип зависи от разстоянието, на което работят един от друг.Ако това разстояние е повече от 1,5м служителите не са склонни да работят съвместно.

Из: Leveraging collaboration platforms to foster knowldge, innovation and productivity