Business Gets Social е локално продължение на приключилата през месец януари конференция в областта на корпоративните решения за работа в екип и комуникации - Lotusphere.

Искате да научите защо компаниите, които са поели по пътя на корпоративния социален софтуер са успешни? Искате да се запознаете с предимствата на социалните инструменти и да разберете как можете значително да подобрите бизнес резултатите? Научете как...

Кой трябва да присъства?

Защо да участвате?


Организатор: Партньори:

С медийната подкрепа на:

           


LS 2011 | OGS Video

<iframe width="560" height="340" src="http://cdn.livestream.com/embed/ibmsoftware?layout=4&amp;clip=pla_42d04ca7-4b63-468a-908b-724c9b767a19&amp;autoplay=false" id="iframeplayer" style="border:0;outline:0" frameborder="0" scrolling="no"></iframe><div style="font-size: 11px;padding-top:10px;text-align:center;width:560px">Watch <a href="http://www.livestream.com/?utm_source=lsplayer&amp;utm_medium=embed&amp;utm_campaign=footerlinks" title="live streaming video">live streaming video</a> from <a href="http://www.livestream.com/ibmsoftware?utm_source=lsplayer&amp;utm_medium=embed&amp;utm_campaign=footerlinks" title="Watch ibmsoftware at livestream.com">ibmsoftware</a> at livestream.com</div>