Business Gets Social е локално продължение на приключилата през месец януари конференция в областта на корпоративните решения за работа в екип и комуникации - Lotusphere.

Искате да научите защо компаниите, които са поели по пътя на корпоративния социален софтуер са успешни? Искате да се запознаете с предимствата на социалните инструменти и да разберете как можете значително да подобрите бизнес резултатите? Научете как...

Кой трябва да присъства?

Защо да участвате?


Организатор: Партньори:

С медийната подкрепа на:

           


LS 2011 - Uffe on Social Business

На LCTY2010 в Македония успяхме да привлечем забележителни IBM лектори - Uffe и Brandon. По това време Брандън беше Lotus Tiger Team expert, а Уфи шеф за нашия европесйски регион и шеф на тигрите.

На LCTY2011 в София тази година водещ ще бъде ... Уфи, който вече е шеф на Lotus за цяла европа. Мойте първи впечатления от Уфи са когато през Януари 2010 в Орландо му благодарих, че ни е осигурил Брандън за LCTY в Македония и че според мен той (Брандън) е забележителен презентатор, Уфи бе лаконичен - "така мислиш защото не си виждал мен да презентирам".

По късно през 2010 в Скопие имах възможността да ги наблюдавам и двамата и все пак си мисля, че Брандън е по-харизматичния презентатор, но никой не може да отрече, че Уфи е страшно умен мъж с много богат опит. От един блогър хванах една случайна реплика на Уфи в разговор, който беше цитиран. Изводите оставям на вас:

 "Nobody did ROI on email. It's an essential tool. If you do ROI on social, you will come up equally empty-handed. Your employees will have a social network. The only question is whether you own it, or somebody else."