Business Gets Social е локално продължение на приключилата през месец януари конференция в областта на корпоративните решения за работа в екип и комуникации - Lotusphere.

Искате да научите защо компаниите, които са поели по пътя на корпоративния социален софтуер са успешни? Искате да се запознаете с предимствата на социалните инструменти и да разберете как можете значително да подобрите бизнес резултатите? Научете как...

Кой трябва да присъства?

Защо да участвате?


Организатор: Партньори:

С медийната подкрепа на:

           


Lotusphere Comes To You 2011, София премина под мотото Get Social. Do Business.

Социалният софтуер за бизнеса и технологиите, необходими за изграждането на ефективна среда за съвместна работа, сътрудничество и комуникации бяха сред акцентите на LCTY 2011. Представени бяха технологии за изграждане на успешно работеща инфраструктура за комуникации и работа в екип, необходими за извличане на всички ползи от социалния бизнес.
Lotusphere Comes to You 2011 се проведе на 15 март в София и привлече повече от 120 участници от бизнеса, държавната администрация и медиите.